Pleta Banská Štiavnica

Znárodnenie priemyslu v Československu zmenilo i štruktúru textilných podnikov v Štiavnici. V roku 1949 vznikol národný podnik Pleta, do podniku sa začlenili nielen všetky existujúce miestne pletiarske podniky (Svetrovka, Schindlerka, Erika, Ján Štubňa), ale i závod Ili v Nitre, Este v Bratislave, Supervenus v Trenčíne. Okrem toho prevzali stroje a zariadenia z ďalších závodov z celej republiky. Podnik sa zameral na výrobu módneho vrchného pleteného ošatenia. V osemdesiatych rokoch mali štyri závody – v Nitre, Šahách, Veľkom Krtíši, základný a zároveň najväčší závod bol v Banskej Štiavnici.

V podniku vyrábali pletené svetre a vesty, sukne a šaty, športové komplety, spodky a termobielizeň, čiapky, šály a doplnky pre dospelých aj deti. O odevy Plety bol záujem nielen doma, ale i v cudzine. Export bol nielen do socialistických krajín, ale i na západ. Výrobky bolo možné kúpiť v ZSSR, Maďarsku, NSR, Rakúsku, Švajčiarsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Francúzsku, na Islande, v Líbyi aj Jordánsku. Vývojové oddelenie závodu zamestnávalo v 70. rokoch šesť desinatérov a jedenásť návrhárok. V Plete vyrobili za prvý polrok roku 1978 viac než 3 milióny kusov výrobkov.
Otvorený trh a ekonomické zmeny v porevolučných časoch boli pre podnik ťažkou skúškou, a tento príbeh už nemá veľmi radostné pokračovanie. V roku 1992 Pleta zanikla a podnik sa rozpadol na dve firmy: Pleta Móda, a. s., a Komtex, štátny podnik, na ktorý sa previedli nepotrebné majetky, zásoby, dlžoby a tiež pracovníci, ktorí boli pre tento podnik určení. Komtex prešiel postupne do likvidácie, a to odpredávaním zásob, majetku a splácaním dlžôb. Oddlžená Pleta Móda pokračovala vo svojom výrobnom programe. Po ďalšom zvýšení dlhov išiel aj tento podnik do likvidácie a založil sa ďalší podnik: Pleta Plus, s.r.o. , ktorý ukončil svoju činnosť v roku 2006.

Zuzana Šidlíková

Skip to content