Focus
graphic designer

Pavel Choma študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline a potom v rokoch 1969 – 1975 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na odbore užitej grafiky a kresleného filmu u profesora Jozefa Chovana. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval a pracuje v slobodnom povolaní, robil grafické úpravy kníh pre vydavateľstvá, venoval sa plagátovej tvorbe pre rôzne (väčšinou kultúrne) podujatia. Spolu s kolegami Longauerom, Rostokom, Dókom a Mydlom sa zúčastnil sa debutových výstavách svojej generácie Plagát a grafický design. V rokoch 1980 – 1991 učil na Ľudovej škole umenia v Žiline a od roku 1992 vedie vlastné grafické štúdio a malé remeselné dielne. V rokoch 1996 – 1999 viedol ateliér grafického dizajnu na Katedre úžitkového umenia II Vysokej školy výtvarných umení v Ružomberku a po dvojročnej prestávke pokračuje v pedagogickej práci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako vedúci jedného z ateliérov na Katedre grafického dizajnu.

Okrem ,,klasického,, grafického dizajnu vytvoril stovky výstavníckych realizácií (od malých výstav po veľké muzeálne expozície a reprezentačné výstavy slovenskej kultúry v zahraničí), čo bolo a aj je ťažiskom jeho práce, zväčša ako vedúci pracovného tímu. Realizoval aj orientačné systémy v architektúre. Najviac ocenení získal práve za výstavníctvo (najvýznamnejšie: C.E.S.A.R, 2005 s D. Voštenákom a Zlatá medaila – Pražské Quadrienále, 2007), ale ocenené boli aj jeho plagáty a knihy. Mal niekoľko samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých spoločných výstav plagátu, grafického dizajnu a kresby.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content