Miroslav Mládenek

Focus
designer, sculptor

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Bratislave, Oddelenie tvarovania dreva a rezbárstva (1986 – 1989). Neskôr pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri priemyselného dizajnu (docent Peter Paliatka a docent Ferdinand Chrenka, 1991 – 1997). Počas vysokoškolského štúdia bol na jednoročnom študijnom pobyte v Saint Étienne na École Regional de Beaux Arts.

Pre jeho tvorbu je charakteristická znalosť materiálu, predovšetkým dreva, hoci pracoval aj s kovom a sklom. Tradičné technológie obohacuje o vlastné remeselné spracovanie.V jeho tvorbe je výrazné presahovanie hraníc medzi úžitkovým predmetom a voľným umeleckým dielom. Nevytvára série, každý kus je originál. Technológie používa tak, aby dosiahol čo najzaujímavejší a originálnejší tvar. Prekvapujúci vizuálny efekt v kontraste s prírodným drevom vytvárajú napríklad jednoduché vypaľované misky, alebo okružnou pílou originálne tvarovaná zarezávaná misa s nevšedným pyramidálnym tvarom.

Katarína Hubová