Martina Rozinajová

Dizajnérka, ktorej meno je uvedené vo vyše 60 tirážach prevažne kníh pre deti. V zápase o vyššiu vizuálnu úroveň školských učebníc bojuje na strane funkčnej estetiky o zlepšenie sústredenia žiakov pri písaní a čítaní. V spolupráci s Jánom Filípkom sa pustila do prehodnotenia stereotypov v písmach v slovenskom školskom systéme. Pozitívny výsledok im priniesol výskum a vývoj písaného tzv. spojitého písma pre prvé ročníky základný škôl. Za svoju prácu získala tri ocenia v súťaži Národná cena za dizajn v kategórii študentský komunikačný dizajn: v roku 2009 za kolektívny študentský projekt Dizajn na kolesách, 2011 za katalóg k fotografickej výstave Archive a 2013 za projekt Nové učebnice, zaň získala aj  Cenu novinárov na tomto bienálnom ročníku národnej súťaže.

Designum 2/2020

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie (2005 – 2012)
Súkromná stredná umelecká škola v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo, dvojročné pomaturitné štúdium (2003 – 2005)
Združená stredná škola polygrafická v Bratislave, odbor grafika tlačovín (1999 – 2003)

Študijné pobyty
Štúdio Autobahn, Utrecht, Holandsko, absolventská študijno-pracovná stáž, Erazmus+ (2014)
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Česká republika, ateliér Papír a kniha, Doc. Dr. Jirí H. Kocman (2010)

Zamestnanie
freelancer (od 2012 po súčasnosť)

Ocenenia
Národná cena za dizajn za projekt Nové učebnice, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn (2013)
Národná cena za dizajn za katalóg Archive, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn (2011)
Národná cena za dizajn za projekt Dizajn na kolesách, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn, kolektív autorov (2009)