Význnamný slovenský maliar, činný aj v oblasti grafického dizajnu a typografie pochádzal z Kiripolca. V Hodoníne sa učil za maliara natierača potom v rokoch 1906 – 1909 pracoval vo Viedni a súkromne študoval maliarstvo u E. Neumanna, neskôr v rokoch 1910 – 1914 študoval u Aloisa Kalvodu krajinomaľbu. Od roku 1918 začal vytvárať pre svojich priateľov a známych exlibrisy, v ktorých využíval vlastné kreslené písma. V roku 1926 začal pracovať pre Československú obec sokolskú, jeho spolupráca trvala 12 rokov. V tom istom roku začala aj jeho spolupráca s Maticou slovenskou, ktorá trvala takmer až do Benkovej smrti.

V roku 1940 mu udelili štátnu cenu za výtvarnú tvorbu. Začal učiť na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po troch semestroch školu znechutený opustil. Po vojne bol Benka šikanovaný a kritizovaný. V roku 1953 sa situácia zmenila a komunisti mu udelili titul národný umelec a v roku 1963 Rad republiky. Od roku 1956 intenzívne pracoval na svojich písmach, v roku 1958 vyšli tri zväzky Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského, ktoré ilustroval a v roku 1968 nakreslil niekoľko desiatok návrhov na štátny znak. V roku 1971 zomrel v nemocnici v Malackách. Jeho mimoriadne rozsiahle úžitkové dielo, a to najmä v oblasti dizajnu písma a typografie sa stalo predmetom záujmu až v poslednej dobe.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011), archív Slovenského národného múzea v Martine, foto Ján Vavrovič

Skip to content