Ladislav Pagáč

Focus
glass designer, pedagogist

Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru) na oddelení propagačného výtvarníctva u Rudolfa Filu. V roku 1977 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie sklárskeho výtvarníctva doc. Václava Ciglera. Počas štúdia a po absolvovaní školy sa naplno venoval konceptuálnemu umeniu, body-artu, land-artu v skupine POP (Ladislav Pagáč, Milan Pagáč, Viktor Oravec).

V Spojených sklárňach v Lednických Rovniach (dnes Rona, a. s.) pracoval v rokoch 1985 – 1992 a potom ako externý dizajnér do roku 1994. Vytvoril množstvo návrhov stolovacích a nápojových súprav, ktoré patria k najlepším z produkcie sklárne. Vytváral kolekcie „veľkého stolovania“ s vysokým počtom jednotlivých súčastí. Jeho dizajn využíva dôrazné geometrické formy zvýrazňujúce sklo ako materiál s atribútmi perfekcionizmu a ušľachtilosti.

Od roku 1991 pôsobil na sklárskej škole v Lednických Rovniach ako externý učiteľ odboru umelecko-remeselného spracovania skla. Po rozdelení republiky v roku 1992 bol jedným z rozhodujúcich iniciátorov snáh o založenie umeleckej školy zameranej na výtvarné spracovanie skla podľa vzoru sklárskej školy v Železnom Brode, čo sa podarilo od roku 1995. Viedol odbor Maľovanie a leptanie skla a učil aj hlavné výtvarné a praktické predmety. Bol vedúcim Hutného oddelenia až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2012.

Adriena Pekárová

Skip to content