Karl Wein & Co. – Tatraľan, Kežmarok

V Kežmarku bola silná tradícia pestovania ľanu a v 19. storočí tu fungovalo niekoľko ľanárskych tovární. V 80. rokoch 19. storočia tu vznikla najvýznamnejšia ľanárska továreň Karla Weina. Vyrábal predovšetkým damaskové tkaniny, obrusy, uteráky, utierky, vreckovky a posteľnú bielizeň. Okrem domácich trhov dodávali svoje výrobky hlavne na Balkán. Po vojne sa však trhy oslabili, výroba v roku 1919 pozastavená, a továrenské zariadenie prevezené do Poľska a do závodu v Maďarsku.

Výroba sa znova prebrala k životu s novými zákazkami až počas druhej svetovej vojny. V roku 1945 bola na podnik uvalená národná správa a v roku 1947 továreň znárodnili. Od roku 1948 nesie názov Tatraľan. Kým ešte v roku 1922 predstavovali ľanové výrobky väčšinu produkcie, v 80. rokoch ich bolo menej ako desatina. Ľan nahradila bavlna. Z novodobej histórie firmy je významný rok 1994, keď sa podnik transformoval na akciovú spoločnosť a v roku 1996 bol Tatraľan privatizovaný. V rokoch 2002 – 2004 dočasne niesol názov Texilan, s. r. o., aby sa následne vrátil k predchádzajúcemu názvu. Po roku 2004 je Tatraľan dcérskou spoločnosťou firmy SVITAP J. H. J Svitavy.

V roku 2008 mal Tatraľan 144 zamestnancov. Vtedy export predstavoval 43 % produkcie, vyvážalo sa takmer do celej Európy: Maďarska, Nemecka, Čiech, Rakúska, Švajčiarska, Španielska, Dánska a ďalších krajín. Firma patrila k tradičným výrobcom bavlnených a ľanových tkanín. Produkcia bola orientovaná na bytový textil – utierky, uteráky, posteľnú bielizeň, obrusy. Popritom vyrábala aj technické textílie, ako rôzne druhy plátna a netkaný textil pre stavebníctvo. Značnú časť produkcie predstavovali tkaniny pre silové zložky ministerstva vnútra a ministerstva obrany. Po roku 2000 si však časť klientov, najmä zo zahraničia, prinášala svoje návrhy, takže vlastný vývoj sa zastavil. V roku 2011 bola výroba z ekonomických dôvodov presťahovaná do Českej republiky (Svitavy), v Kežmarku pôsobí v súčasnosti už len malá obchodná spoločnosť.

Zuzana Šidlíková

Skip to content