Julo Nagy

Focus
graphic designer

Grafický dizajnér Július Nagy študoval v rokoch 1979 – 1983 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo a výstavníctvo u profesora Rudolfa Filu. V rokoch 1987–1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky (doc. J. Lebiš) a oddelení grafického designu (doc. Z. Salamon, Ľ. Longauer). Od roku 1994 vedie kreatívne a grafické štúdio Calder design community. Pôsobil aj ako vedúci ateliéru na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave a bol predsedom asociácie ilustrátorov ASIL.

Zaoberá sa takmer všetkými disciplínami grafického dizajnu, pracoval pre široké spektrum klientov. Výtvarne vyriešil vyše dvesto knižných titulov, najmä knižné obálky, niekedy knihy aj ilustroval. Venuje sa aj fotografii a voľnému umeniu. Fotografoval v USA, Namíbii, na Islande, v Chile a Bolívii. Mal samostatnú výstavu zo všetkých oblastí svojej tvorby a zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav. Pre Nagya je príznačné, že sa neuzatvára do úzkej špecializácie, má široké výtvarné záujmy. Jeho výtvarný rukopis je výrazný, farebný a nezastrene využíva efekt.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content