Jozef Kolembus

Focus
glass designer

Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša (drevorezba). Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, časť štúdia u doc. Václava Ciglera a po jeho odchode zo školy v ateliéri doc. Askolda Žáčka. V rokoch 1980 – 1990 pracoval ako interný dizajnér v podniku Spojené sklárne, n. p., v Lednických Rovniach, dnes Rona, a. s., na oddelení inovácií dizajnu.

Vo svojich návrhoch nápojového skla sa podobne ako iní dizajnéri, ktorí v podniku v 80. rokoch pôsobili (Steinhübel, Pagáč), vzdialil estetike tvarovania rovnianskeho skla zakladateľských osobností a uplatňoval výrazné komponovanie častí pohára z geometrických alebo biomorfných tvarov. Uplatňoval aj farebné modré sklo v podobe hutnícky tvarovanej guličky ako akcentu pohára alebo karafy, ako napríklad v súprave LR 2539, ktorá získala uznanie v celoštátnej súťaži Cena za dizajn v SR ´95. Po odchode zo sklárne sa prestal venovať dizajnu, ale v roku 1998 sa ešte zúčastnil na štvrtom, vtedy už medzinárodnom sklárskom sympóziu v Lednických Rovniach. Variant vázy, ktorú vtedy na sympóziu vytvoril je v zbierkach SMD.

Adriena Pekárová