Jozef Dóka

Focus
graphic designer

Jozef Dóka mladší bol jedným z najvýznamnejších slovenských tvorcov plagátu. V ranom detstve ochorel na obrnu, v dôsledku čoho bol celoživotne ťažko postihnutý. V rokoch 1970 – 1976 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení úžitkovej grafiky u prof. Jozefa Chovana, kde si najviac osvojil práve médium plagátu. V roku 1980 sa zúčastnil Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave, výberovej prestížnej výstavy svetového plagátu, a získal čestné uznanie. V roku 1982 predložil vedeniu Galérie Jána Koniarka v Trnave vypracovaný štatút periodicky opakujúcej sa medzinárodnej súťažnej prehliadky svetovej plagátovej tvorby. Komunisti nápad mierne pozmenili a navrhli prehliadku politického plagátu socialistických krajín, čo Dóka nechcel a ďalej v aktivite nepokračoval. Avšak po Nežnej revolúcii v roku 1990 sa k myšlienke prehliadky plagátu sa vrátil a inicioval medzinárodnú výstavu Trienále plagátu Trnava. Stal sa predsedom organizačného výboru trienále a vytvoril značku TPT a vizuálny štýl jeho národného ročníku. Od roku 1999 bol jeho čestným predsedom.

V roku 2007 vážne ochorel a podrobil sa ťažkej operácii. Odmietol chemoterapiu a 4. novembra 2011 zomrel v trnavskej nemocnici. Tvorba Jozefa Dóku nie je rozsiahla, viac mu nedovolilo jeho zdravie. Doménou jeho tvorby bol plagát, toto médium miloval a dosiahol v ňom aj medzinárodné uznanie. Zúčastnil sa mnohých reprezentačných výstav československého a slovenského plagátu doma a v zahraničí. Vystavoval na najvýznamnejších výberových svetových prehliadkach plagátu v Brne, Varšave, Lahti, Fort Colins, Toyame a inde. Bol aj významným tvorcom značiek, okrem iných vytvoril značky Trienále plagátu Trnava, Slovenskej filharmónie a Slovenskej pošty. V pamäti však ostane najmä jeho výrazný plagátový rukopis. Svoj nezameniteľný výraz spočívajúci v symbióze písma a obrazu, ktoré oboje kaligrafoval, prvý raz prezentoval na plagáte na Moliérove Scapinove šibalstvá pre trnavské divadlo v réžii Blaha Uhlára. Odvtedy svoj výraz rozvíjal a dosiahol pozoruhodné majstrovstvo. Až posmrtná Dókova výstava v roku 2012 ukázala túto jeho kvalitu v celej sile.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.