Jaroslav Vodrážka

Focus
illustrator, typographer

Výtvarník, ilustrátor a grafik českého pôvodu Jaroslav Vodrážka študoval v Prahe na Umeleckopriemyselnej škole (1913 – 1918) a na Akadémii výtvarných umení (1919 – 1921) u Maxa Švabinského. V rokoch 1923 – 1939 pôsobil na území Slovenska v Turčianskom Svätom Martine ako profesor na gymnáziu. Počas martinských rokov sa venoval mnohým výtvarným činnostiam – ilustroval a graficky upravoval detský časopis Včielka, spolupracoval s detským časopisom Slniečko, ktoré upravoval a bol jeho hlavným ilustrátorom do roku 1936 a viedol dva kurzy pre typografov z martinských tlačiarní. Po prepustení z gymnázia v Martine v roku 1939 presídlil do Prahy, kde pracoval ako profesor kreslenia na miestnom gymnáziu, neskôr na Štátnej grafickej škole (1941 – 1958). V roku 1977 vyšla kniha jeho spomienok s názvom Bolo nebolo.

Ilustroval tituly edícií Knižnica slovenských pohľadov a Dobré slovo pre Maticu slovenskú, pracoval aj pre Vydavateľstvo slovenskej ligy, Akadémia, Učiteľské nakladateľstvo U nás v Bratislave, pre nakladateľstvo Ondreja Trávníčka v Žiline, Leopolda Mazáča v Prahe a po vojne najmä pre Mladé letá v Bratislave. Upravoval aj prvé ročníky detského časopisu Slniečko. Stál nielen pri počiatkoch profesionalizácie slovenskej ilustrácie a typografie, ale napríklad aj jeho kresby Smelý zajko v Slniečku boli predchodcom slovenského komiksu. Nebol prívržencom moderny – jeho práce boli často dekoratívne a ilustratívne, avšak niektoré jeho úpravy Slniečka boli prekvapujúco moderné.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011), archív Slovenskej národnej knižnice – Archív literatúry a umení