Jaroslav Taraba

Focus
glass designer

Jaroslav Taraba je spolu s Karolom Hološkom rozhodujúcou osobnosťou nielen pre skláreň v Lednických Rovniach, ale pre vývoj slovenského sklárskeho dizajnu vôbec. Do fabriky nastúpil v roku 1948 ako 16-ročný. Najskôr pracoval v kresliarni, v roku 1960 sa stal Hološkovým asistentom a v roku 1972 prevzal po ňom vedenie výtvarno-technického strediska. Taraba si osvojil Hološkove princípy tvorby nápojového skla, zmysel pre tvarovanie tenkostennej kalíškoviny a čisté klasické línie, no postupne si vytvoril vlastné postupy a vlastnú koncepciu úžitkového skla. V 60. rokoch využíval geometrický pantodekór na vyzdvihnutie tvaru a účinku skla. Neskôr sa sústredil na čistý nedekorovaný tvar s pevne geometricky tvarovaným kalichom a štíhlou nohou. V 70. rokoch navrhoval poháre komponované na robustnej nohe alebo priamo na zhrubnutom dne, ktoré vytvára vrstvu „ľadu“. V 80. rokoch varioval valcovité poháre so zvýšenou zosilnenou nohou dotváranou hutnícky.

Okrem nápojového skla sa jeho záujem o hutnícke tvarovanie prejavil aj v rade dekoratívnych mís, žardiniér, váz a fliaš z farebného skla dotváraných technikami zdobenia skla za horúca. Vytváral ich od 70. rokov ako svoju individuálnu tvorbu a vracal sa k nej, keď bola možnosť, naposledy ako účastník sklárskeho sympózia v Lednických Rovniach v roku 2000. Tarabovým prínosom je obohatenie nápojových súprav o ďalšie typy nádob a vytvorenie komplexných stolových súprav s tvarovo inovovanými miskami, dózami, fľašami. V nápojových súpravách sa vracal aj k využitiu farby, robustnému tvarovaniu a slávnostnému poňatiu pohára.

Za vyše štvrťstoročie svojej dizajnérskej práce vytvoril desiatky návrhov pre ručnú aj strojovú výrobu, vždy so zmyslom pre technické možnosti výroby, ale aj snahou posúvať hranice sklárskej technológie k novým formám dizajnu. Získal aj rad ocenení, okrem iných napr. na výstave Exempla´72 v Mníchove, ocenenia na brnianskych veľtrhoch, Cenu SFVU v roku 1981 a v roku 2009 Cenu ministra kultúry SR v rámci Národnej ceny za dizajn za celoživotné dielo a prínos pre slovenský dizajn.
Adriena Pekárová