Jana Bačinská

Počas štúdia odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení (1996 – 2003) absolvovala pobyt na univerzite vo Fínsku a prácu v dizajnérskom štúdiu v USA. Po kratšej pracovnej skúsenosti pre nemeckú odevnú firmu Arts Fashion, pre LIFELINE, Nehera, momentálne pôsobí v Honeywell, kde navrhuje ochrannú obuv a oblečenie.