Hany Kašičková

www.hanykasickova.sk

Štúdium
VŠVU – Ateliér kov a šperk (2002 – 2004
Fakulta umení TUKE Košice – produktový dizajn (2003)
ALU – Studio of small plastics, Záhreb, Chorvátsko (2002)
VŠVU – Ateliér textilný dizajn (1998 – 2000)
ŠUV Ružomberok – textilné výtvarníctvo (1994 – 1998)

Zamestnanie
Slobodné povolanie (od 2010)
Založenie, organizácia a lektorovanie Letnej akadémie šperku (od 2004)
Lektorovanie kurzov Autorský drôtený šperk pre ÚĽUV (od 2004)
Lektorovanie kurzov Drôtený šperk a Kresba v pohybe pre KUFIMO (2009
Výpomocná koordinátorka výstav pre Dizajn Štúdio ÚĽUV (2007–2008)
Organizácia a koncepcia výstavy Megawork and jeweller/ Dizajn štúdio ÚĽUV (2007)