František Jirák

Focus
designer

V roku 1948 sa František Jirák ako 35-ročný natrvalo presťahoval na Slovensko, aby tu pôsobil ako expert na vývoj nových nábytkových typov pre reformujúci sa drevársky priemysel. Tomuto kroku predchádzalo štúdium na Mistrovské škole stolařské a následne na Špeciálnej škole pre vnútornú architektúru v Prahe. Dôležitá bola jeho jedenásť a pol ročná prax v Spojených uměleckoprůmyslových závodoch v Brne, kde pracoval pod vedením Jindřicha Halabalu. Krátko po svojom príchode na Slovensko získal post vedúceho vývojového oddelenia spadajúceho pod Oblastné riaditeľstvo drevárskych závodov na Slovensku, z ktorého sa napokon vyvinul samostatný projektový Vývojový závod nábytkárskeho priemyslu.

Na prelome 60. a 70. rokov nadviazal intenzívnejšiu spoluprácu s národným podnikom Nový domov, Spišská Nová Ves, ako tzv. podnikový architekt, čiže dizajnér výrobkov. Pracoval tu až do svojho odchodu na dôchodok. Bol úspešný tvorca návrhov sedacieho nábytku, ktoré sa stali ikonami dizajnu. Bol medzi prvými na Slovensku, ktorý začal používať sklolaminát v nábytku. Žil a tvoril na Slovensku, podobne ako jeho kolega Jiří Petřivý.

Eliška Mazalanová

Skip to content