Eva Potfajová

Focus
glass artist

Eva Potfajová študovala v rokoch 1971 – 1977 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri doc. Václava Ciglera Sklo v architektúre. Venovala sa voľným aj úžitkovým disciplínam skla – sklárskemu dizajnu, tvorbe sklenej plastiky, šperku a napokon aj reštaurovaniu a vlastnej tvorbe vitráží. V rokoch 1992 – 2013 učila na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, jej domovským oddelením bola najprv grafika a neskôr reštaurátorské oddelenie.

V 70. rokoch sa sústredila na sklársky dizajn – navrhla svietidlá, misy, poháre, stolovacie a servírovacie prvky, ktoré realizovala zväčša v malej hute Hantych v Novom Bore v Čechách. Výber z tejto časti svojej tvorby venovala do zbierok Slovenského múzea dizajnu. V 80. rokoch sa venovala voľnej tvorbe plastiky z optického skla v duchu geometrického minimalizmu. Vystavovala ju na mnohých miestach Európy, jej práce sú v majetku SNG, Moravskej galérie v Brne, Umeleckopriemyselného múzea v Prahe a zahraničných súkromných galérií. Popri tom realizovala aj šperky zo skla, kovu, striebra a prírodných kameňov. Realizovala aj pamätné tabule z bronzu a skla.

V 90. rokoch sa sústredila na reštaurovanie historických sklených vitráží. Reštaurovala vitráže v kostole v Záhorskej Bystrici, v Liptovskom Mikuláši, v synagóge vo Vrbovom (s Olegom Fintorom), realizovala kópiu leptu Martina Benku na Kolonádovom moste v Piešťanoch a tiež novú vitráž podľa návrhu Vincenta Hložníka pre kostol v Ivánke pri Nitre. Pre palác Lucerna v Prahe reštaurovala 12 neskorosecesných vitráží, vytvorila 8 vitráží podľa vlastných návrhov a tiež interpretovala návrh Pastu Onera a realizovala ho ako vitráž. Popri tom tvorí aj vlastné vitráže.

Adriena Pekárová