Erika Gregušová

Erika Gregušová študovala v rokoch 1956 – 1959 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1994 – 2011 nastúpila na UTV Univerzity Komenského v Bratislave. V 60. rokoch sa venovala najmä reklamnej grafike, v 70. rokoch ilustráciám pre detské časopisy, detské knižky pre Mladé letá a tvorbe náučných filmov pre školy. V rokoch 1974 až 1991 sa sústredila na úžitkový textilný dizajn a pre Dielo navrhla desiatky dekoračných textílií. V 80. rokoch sa venovala aj voľnej textilnej tvorbe, tkaným tapisériám a artprotisom.

Monumentálne textilné obrazy vytvorila napríklad pre sobášnu sieň v Makove, spoločenské priestory Slovnaftu a Rekreačné stredisko NV Bratislavy v Piešťanoch. Od 90. rokov sa zameriava najmä na tvorbu úžitkových nádob a predmetov z recyklovaného ručného papiera, úžitkových objektov z keramickej mozaiky, textilnej miniatúry a obrazov vlastnými autorskými technikami. Je členkou Slovenskej Výtvarnen Únie, združenia umelcov Greguš Creactive Group, od roku 2003 je predsedkyňou združenia TxT pri SVÚ. Výraznou mierou sa podieľa na organizácii pravidelných výstav Textilná miniatúra u nás i v zahraničí a výstav Vianočný ateliér v Galérii Umelka v Bratislave.

Skip to content