Dušan Junek

Focus
graphic designer, typographer

Dušan Junek tvorí v celom spektre disciplín grafického dizajnu. V rokoch 1960 – 1966 študoval na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave a v rokoch 1968 – 1970 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Dušana Kuzmu. Istý čas žil v Starej Ľubovni a v osemdesiatych rokoch presídlil do Bratislavy. Tam pracoval pre Štúdio S, divadlo Milana Lasicu a Júliusa Satinského a v rokoch 1990 – 1993 bol predsedom združenia grafických dizajnérov Letra. V roku 1991 si založil vlastné grafické štúdio s názvom GRAFIQ Studio
Od roku 1991 je členom Združenia Bienále Brno.

Spolupracoval s výstavníckymi a galerijnými inštitúciami, navrhuje grafický dizajn a typografiu katalógov, pozvánok, plagátov, je autorom dizajnu v architektúre a grafického riešenia výstavných expozícií. Navrhol viac ako 200 značiek, grafických symbolov a logotypov, venuje sa korporátnemu dizajnu a je kurátorom mnohých výstav grafického dizajnu. Vytvoril vyše 300 plagátov a 60 grafických úprav kníh. Mal 25 samostatných výstav a jeho tvorba bola prezentovaná na vyše 400 skupinových výstavách a bienále. Za svoju tvorbu získal Dušan Junek vyše tridsať cien. Venuje sa aj odbornej publicistike. V práci využíva tvárne a tvarové možnosti, pracuje s optickým klamom, transformáciou a viacvýznamovosťou.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content