V štúdiu pôsobia: Jakub Pollág a Václav Mlynář
www.studiodeform.com