Focus
graphic designer

www.danielmarkovic.com

Vzdelanie:
VŠUP v Prahe, grafika a vizuálna komunikácia, prof. Jan Solpera a František Štorm, doktorandské štúdium (2000 – 2004)
VŠUP v Prahe, Ateliér písma a typografie, prof. Jan Solpera a František Štorm (1997 – 1999)
VŠVU v Bratislave, grafický dizajn, prof. Ľubomír Longauer (1993 – 1997)

Prax:
Daniel Markovič, Ideas & Design studio (od 2013)
MUW Saatchi & Saatchi (2005 – 2013)
grafické štúdio Creative Department (2002 – 2005)
grafické štúdio IQ Design studio (1992)

Skip to content