Dana Kleinert

Dana Kleinert je absolventka textilného dizajnu na VŠVU v Bratislave. Svoju značku si založila v roku 2001. V súčasnosti sa venuje najmä organizovaniu rôznorodých vzdelávacích a prezentačných aktivít v rámci Slovak Fashion Council-u.

Foto: Boleslav Boška

Diela v zbierkach múzea dizajnu

More works
Skip to content