Cyprián Koreň

Focus
product designer

cmyko.blogspot.com

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra dizajnu – odbor Priemyselný dizajn, magisterské štúdium (2004 – 2006)
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra dizajnu – odbory Transport dizajn, Priemyselný dizajn, bakalárske štúdium (1999 – 2003)
Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, odbor Tvarovanie priemyselných výrobkov (1994 – 1998)

Zamestnanie
priemyselný dizajnér freelancer (od roku 2006)
Air Design, Rakúsko, priemyselný dizajnér (2018 – 2019)
Sky Paragliders, Česká republika, priemyselný dizajnér (2016 – 2017)
Gradient, Česká republika, priemyselný dizajnér (2011– 2015)
Microstep, Slovensko, externý priemyselný dizajnér (2010 – 2018)
Ami inox design, Slovensko, priemyselný dizajnér, konštruktér (2008 – 2010)
Publicis/Knut, Slovensko, art director junior (2007)
Why not advertising, Slovensko, grafik (2006)