Beáta Gerbocová

Beáta Gerbocová študovala na Škole umeleckého priemyslu v Kremnici odbor rytectvo, po jej ukončení nastúpila na VŠVU, do ateliéru Voľnej textilnej tvorby (1995 – 2001). Po ôsmich rokoch práce asistentky na Katedre textilu, pracovala ako interiérová dizajnérka v Škode Mladá Boleslav (2009 – 2013). Na Katedru textilu VŠVU sa opäť vrátila a začala sa venovať vyučovaciemu predmetu Digitálne žakárové tkanie. Na túto technológiu sa zamerala aj vo svojej dizertačnej práci doktorandského štúdia (realizované od roku 2016). V poslednom období žakárové tkanie uplatnila vo viacerých projektoch: realizovala čalúnené sedáky s názvom „Krásky“, tkanie pre stoličky „Paff“ dizajnéra Michala Staška, čalúnenie „Aurora“, pre lavicu firmy Paspol, ktoré predstavila na viacerých domácich aj zahraničných výstavách na Slovensku, Rakúsku a Česku a na samostatnej výstave „Zamatové jazerá“ v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave (2018).

Skip to content