Barbora Peuch

Štúdium
externé doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Katedra textilnej tvorby, titul ArtD. (2010-2016)
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra textilnej tvorby, bakalárske a magisterské štúdium (2000-2007)
Stredná priemyselná škola odevná, odbor odevný dizajn, Trenčín (1994-1998)

Študijné pobyty
University of Lapland, fakulta: Art and Design, Finland (2005)

Pracovné skúsenosti
odborná asistentka, Vysoká škola výtvarných umení, Ateliér odevného dizajnu (2008-súčasnosť)
pedagóg, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava (2008-2012)
dizajnérka, TREK SPORT SLOVAKIA (2005-2007)
živnostník, vlastná tvorivá práca v odbore odevného dizajnu a textilu (1998-2000)