Andrea Vonkomerová

Dôležitý vplyv na tvorbu Andrey Vonkomerovej má jej štúdium v Ateliéri textilného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1997), ktorý v tom čase viedol Jozef Bajus. Silná osobnosť výtvarníka, ale aj dizajnéra so špecifickým vzťahom k štruktúre a textúre materiálu sa prejavuje v jej prístupe k textilným či odevným témam. Začiatok štúdia Andrey Vonkomerovej sa viaže k obdobiu dôležitých porevolučných zmien na VŠVU. Popri textilnom dizajne tak Andrea Vonkomerová získala aj zaujímavé skúsenosti z odevného dizajnu. S navrhovaním odevov sa stretla už na Strednej priemyselnej škole textilnej v Brne (1983 – 1987), ktorá bola považovaná za jednu z najlepších škôl svojho druhu v Československu.

V období medzi strednou a vysokou školou pracovala v časopisoch Žena a móda a Dievča a ako sama priznáva, tam získala najviac skúseností s tvorbou strihov a so vznikom celej odevnej kolekcie, od jej návrhu až po realizáciu a fotenie. Ako čerstvá maturantka mala možnosť navrhovať odevy pre časopis Dievča. Z redakcie cestovala do Prahy na zaujímavé a inšpiratívne módne prehliadky, ktoré sa konali v ÚBOKu – Ústave bytovej a odevnej kultúry (1959 – 1989). Na vysokej škole sa prejavovala ako typ študentky, ktorá hľadá rôzne inšpirácie a dôsledne ich študuje.

Katarína Hubová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

More works