Latest news

Newsletter

Dielo dizajnu

Tibor Uhrín – Ostalgia candlesticks, 2015

These products are completely recycled objects made from the birch plywood of discarded furniture pieces and junkyard umakart. Umakart (artificial cardboard) is a retro material from the 1960s applied as a finishing touch to almost every home in socialist housing estates.

Go to the design object

People of Design

Peter Chudý

Svoj výtvarný talent rozvíjal na 3 ročnom štúdiu na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch. Zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch a v štúdiu pokračoval na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. Na prelome rokov 1969 - 70 vyhral súťaž Technických novín so svojimi návrhmi nového automobilu na podvozku Škody 100. Od roku 1973 ilustroval časopis Elektrón. V rokoch 1984 - 1989 bol hlavným architektom mesta Piešťany. V rokoch 1991 - 2007 pracoval na projektoch v Bratislave, Viedni, Villachu, v oblasti Durnrohr pri Zwentensdorfe a v Badene. Maroš Schmidt

Show profileShow profile