Žakárová tkanina: Zlaté 60.-te

Na Textilnej katedre na VŠVU v roku 2014 získali model digitálnych tkacích krosien TC 2. Sú určené na vývoj tkaniny a produkciu prototypov žakárových textílií. Tkanina niesla inšpiráciu v pôvodnej plagátovej a obalovej knižnej tvorbe, vznikol tak dezén s odkazom na dobu a dodnes zaužívaný pojem „zlaté 6O-te“. Určené na čalúnenie stoličky Františka Jiráka.

výrobca/klient:
Beáta Gerbocová
Materiál:
osnova - PES, útok - BA, žakárová tkanina
Skip to content