Vázy

Keramické vázy z obdobia bruselského štýlu patria medzi prvotiny významného slovenského keramikára, dizajnéra a sochára Miloša Balgavého st. Ide o originálne autorské kusy, ktoré vytvoril vo svojom ateliéri technikou odlievania červenej keramickej hmoty do sadrových foriem.
Foto: Adam Šakový

Materiál:
glazovaná červenica
Technika:
glazovanie