Súbor tvárnic

Tvárnice určené do pecí na tavenie železa, rôzne jednodcuhé geometrické tvary, béžová drsná šamotová hlina

výrobca/klient:
Žiaromat Kalinovo
Materiál:
šamotová hlina
Technika:
liatie do formy
Rozmery:
v=290mm; š=75mm