Plastový kohútik vodovodnej batérie. Čierny.

Plastový vodovodný kohútik valcového tvaru s tromi excentrickými plochami s vodovodnej batérie typ T 1861. Čierny.

výrobca/klient:
Slovenská armatúrka Myjava n.p.
Materiál:
plast
Technika:
lisovanie do formy