Model; Technický návrh

necelý kruh s technickým popisom, na 38 nerezových kusov a 10 ocelovo plechových kusov, signované v pravej dolnej časti Žáčko

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
pauzovací papier
Technika:
perokresba
Rozmery:
v=212mm; š=300mm
Skip to content