Model; Technický návrh hornej časti stolíka

Model; Technický návrh hornej časti stolíka

kruh s technickým popisom realizácie; signované v ľavom dolnom rohu „Žáčko“

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
pauzovací papier
Technika:
perokresba
Rozmery:
v=207mm; š=294mm
Skip to content