Model; Technický návrh

technický návrh nohy stola? s technickým popisom, signované v ľavom dolnom roku „Žáčko“

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
pauzovací papier
Technika:
perokresba
Rozmery:
v=706mm; š=209mm