Model; Obchodná miestnosť bufet, mierka 1:20

výrobca/klient:
Martin Brezina
Materiál:
papier
Technika:
akvarel, tuš
Rozmery:
v=673mm; š=473mm