Model; Návrh na džbán A, B, C

návrh na džbán výšky 243 a šírky 100mm zložený zo 4 ks fólii nalepených na výkres vertikálne 3x zloženy s vyrezanou časťou návrhu džbánu v pravej časti, na ľavo od návrhu farebné bodky; návrh džbánu na pauzovacom papieri a strih z výkresu

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
fólia, papier, pauzovací papier
Technika:
lepenie, perokresba, vystrihovanie
Rozmery:
=497x718; =497x237; =263x86