Model; Kresba – návrh misu

skica návrhu užitkového skla – misy, v strede so štyrmi vertikálnymi a šiestimi diagonálnymi pásmi

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
papier
Technika:
tempera, tuš
Rozmery:
v=278mm; š=309mm