Model; Kresba – návrh červeno-žltý pohár

skica návrhu úžitkového skla, pohár s červenou hornou časťou a žlto-zeleným kužeľovitým kalichom na červenej nožičke s modrým podstavcom

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
papier
Technika:
suchý pastel, tuš, vodové farby
Rozmery:
v=623mm; š=315mm