Ilustrácia; Kresba do časopisu – žena s chlapcom

kresba jednej figúry perom na papieri

Materiál:
papier
Technika:
pero
Rozmery:
v=154mm; š=171mm