Zvuky Auly Plagát

Matej Vojtuš- hlavný autor

Divadelno-hudobný zážitkový večer Zvuk auly je obrazovo-dokumentárnou kolážou o stave súčasného študenta. Vychádzajúc z jeho perspektívy a ambícií diskutuje o úlohe kultúrnosti, vzorov, inšpirácií a autorít. Tieto fenomény prepája univerzita ako vrcholná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má formovať a rozvíjať predpoklady študentov. Preto sa samotný priestor auly v tomto predstavení stáva scénou pre reflektujúce a kritické divadlo – arénou pre symbolické vyjadrenia nadčasových, ako aj bezprostredne súčasných spoločenských procesov, absurdity a humoru.

Klient:
Archimera, o.z.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Matúš Buranovský
Jozef Ondrík
Matej Vojtuš
KATALÓG ZÁTIŠIE

KATALÓG ZÁTIŠIE

Matej Vojtuš
Prejsť na diela