Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy
Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy
Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy
Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy
Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy
Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Matúš Buranovský - NCD 2022
Matúš Buranovský- hlavný autor
Jozef Ondrík- spoluautor
Matej Vojtuš- spoluautor

Odvaha a risk v Uměleckoprůmyslovém Museu v Prahe je výstavou tých najlepších výstav, ktoré sa uskutočnili v múzeu za posledných sto rokov. Vizuálny štýl výstavy sme vybudovali pomocou tlačovej pištole Handjet, ktorá predpokladanú rôznorodosť vystavených objektov úžasne zjednocuje. Charakteristický rastrovaný charakter mohli diváci vidieť na všetkých výstupoch, ktoré s výstavou súviseli – od letákov, cez plagáty, výstavnú grafiku až po knihu, ktorá pri tejto slávnostnej príležitosti vznikla.

Klient:
Umeleckoprumyslove muzeum v Praze
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn