Znak #dziedzictwo

Peter Javorík- hlavný autor

Značka Dziedzictwo je logom expozície, ktorá bola otvorená v júni 2017 v Národnom múzeu v Krakove. Logo je tvorené typografickým znakom hashtag v ktorom sú ukryté začiatočné písmená výstavy v poľskom a anglickom jazyku – d(dziedzictwo) a h(heritage). Samotný názov dziedzictwo je komponovaný z rôznych fontov, pričom každý znich pochádza od iného poľského autora. Identita Poľska je navyše podčiarknutá výberom farebnosti.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn