Zeranity
Zeranity
Zeranity
Zeranity
Zeranity
Zeranity

Zeranity

František Tóth- hlavný autor

Urna vyrastená z mycélia v tvare semienka. Ekologická, naturálna a plne rozložiteľná v zemi. Urna svojím tvarom symbolizuje nádej. Sadenie semienka zosnulých do zeme je symbolom sadenia ich hodnôt do našich životov, ktoré žijú a rastú ďalej. Prírodné materiály použité na výrobu urny sa časom neškodne rozložia. Táto urna ctí nielen život blízkych, ale aj planétu, na ktorej žili. Prerastený unibody (škrupinový) dizajn spája biotechnológiu jednej z najhustejších podzemných sietí organizmov na planéte a riešenie otázky odpadu v zemi z komplexného problému pohrebníctva.

An urn grown from mycelium in the shape of a seed. It is ecological, natural, and fully biodegradable in the ground. The urn’s shape symbolises hope. Planting the seed of the deceased in earth represents planting their values into our lives, which continue to live and grow further. The natural materials used to produce the urn will harmlessly decompose over time. This urn honours the lives of loved ones and the planet on which they lived. The grown unibody design combines biotechnology from one of the densest underground networks of organisms on the planet and addresses the issue of buried waste from the complex problematic burial process.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Spoločnosť & životné prostredie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Servis Piaty Element

Servis Piaty Element

František Tóth
Servis Orbital

Servis Orbital

František Tóth
Servis LUX

Servis LUX

František Tóth
Prejsť na diela