WINE ALCHEMY/H-377, H-378/
WINE ALCHEMY/H-377, H-378/
WINE ALCHEMY/H-377, H-378/
WINE ALCHEMY/H-377, H-378/

WINE ALCHEMY/H-377, H-378/

Patrik Illo- hlavný autor

WINE ALCHEMY- karafa na víno a džbán sú vytvorené metódou fúkania a tvarovania skla bez formy. Vyžadujú značnú remeselnú zručnosť sklárskeho majstra. Zámerom bolo vytvorenie nového tvarového /a funkčného/ riešenia karafy a džbánu na dekantovanie vína. Autorovi ako inšpirácia poslúžili stredoveké alchymistické nádoby, charakteristické svojou funkčnou krásou. WINE ALCHEMY sú predmety, ktoré pri používaní odkrývajú nové emocionálne roviny funkcie.

Výrobca:
Rona, a. s.
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Produktový dizajn