Wine Alchemy 03- 64658,
Wine Alchemy 03- 64658,
Wine Alchemy 03- 64658,
Wine Alchemy 03- 64658,

Wine Alchemy 03- 64658,

Patrik Illo- hlavný autor

Súprava karáf na víno Wine Alchemy nadväzuje na koncept dizajnových karáf navrhnutých pre ručnú výrobu sklárne Rona a.s., Lednické Rovne. Novátorské tvarové riešenie je absolútne funkčné a ergonomické. Inšpiráciou pre dizajnéra boli tvary alchymistických nádob. Projekt reprezentuje zručnosť a vysokú úroveň remesla sklárov v Lednických Rovniach.

Výrobca:
Rona, a. s.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn