Who wants to be a flat owner?
Who wants to be a flat owner?
Who wants to be a flat owner?
Who wants to be a flat owner?
Who wants to be a flat owner?
Who wants to be a flat owner?

Who wants to be a flat owner?

Katarína Čechová- hlavný autor
Tereza Sejková- hlavný autor
Ľuďka Žoldáková- spoluautor

Cieľom tejto neférovej stolnej hry je poukázať na neférovosť vlastníctva nehnuteľností na Slovensku. Pre ľudí s nižším vzdelaním a ekonomickým zázemím je veľmi náročné dosiahnuť tento cieľ, čo negatívne ovplyvňuje stabilitu ich života a spôsobuje dlhodobý stres. Na Slovensku neexistuje takmer žiadna systemová podpora, ako napríklad sociálne byty, alebo iné prostriedky sociálnej podpory pre zraniteľné komunity, ktoré v dnešnej dobe zahŕňajú aj seniorov, mladé rodiny, jednorodičovské domácnosti, a iné. Kvôli historickému kontextu je vlastnenie nehnuteľnosti na Slovensku veľmi populárne a a bežné. Podľa štatistík Eurostat z roku 2015, 89,3% z celej Slovenskej populácie žilo vo svojom vlastnom dome, alebo byte. V Rakúsku v tom istom roku vlastnilo svoj byt alebo dom iba 55,7%.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Noviny pre Inkluzívny filmový festival

Noviny pre Inkluzívny filmový festival

Zuzana Kutašová
Tereza Sejková
Kolektív
Inkluzívne mesto - Séria plagátov

Inkluzívne mesto – Séria plagátov

Zuzana Kutašová
Tereza Sejková
Kolektív
Séria Manuálov pre MyMamy

Séria Manuálov pre MyMamy

Zuzana Kutašová
Kolektív
Tereza Sejková
Prejsť na diela