Výstavný projekt Re:Repro

Mária Čorejová- hlavný autor

RE:REPRO
vizuály Mária Čorejová
verše Zuzana Husárová
kurátorská koncepcia Miroslava Urbanová

Na sérii plagátov pre výstavný projekt RE:REPRO som spolupracovala s poetkou Zuzanou Husárovou. Vznikali tak mnohovrstevnaté grafické spracovania jej básní, z ktorých sme následne v spolupráci s kurátorkou Miroslavou Urbanovou vyselektovali tie, ktoré sa nakoniec ocitli na výstave RE:REPRO. Práce vznikali dvomi spôsobmi — ako moja reakcia na Zuzanine verše a ako jej verše vytvorené ako reakcia na môj vizuál.
Výsledkom bola kolekcia, ktorá v rôznych formátoch hovorí o reprodukčných právach vo viacerých významoch, úrovniach a podobách.
Projekt má neobmedzené množstvo variácií, čo sa týka prezentačných formátov, od posterov veľkých rozmerov, cez rollupy až po štandardné A0 — A1 pl

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola