Publikácia Otvorený ateliér 1970-2020

Mária Čorejová- hlavný autor

Katalóg vyšiel pri príležitosti výročnej výstavy legendárneho
1. otvoreného ateliéru v Galérii 19.
Editorka Daniela Čarná
Formát — 195 x 245 mm
Počet strán — 86
Väzba — V6
Papier — Olin Natural White
Písmo — Source Code Pro
Tlač — Kníhtlač Gerthofer Zohor
1. otvorený ateliér bol vystúpením proti obmedzovaniu výstavných možností a charakterizovalo ho prezentovanie alternatív k tradičnej podobe závesného obrazu a klasickej sochy, ako vyústenie vývoja progresívnych tendencií v šesťdesiatych rokoch a predznamenanie diania v nasledujúcej dekáde.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola