Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej
Vouloir Allej

Vouloir Allej

Rebeca Ihringová- hlavný autor
Martin Baláž- pedagóg

Dizajn morfujúci súčasný životný štýl, s lokálnym ako aj globálnym kontextom. Motivujúci užívateľa k sebareflexii s efektom stimulácie duchovných kvalít. Vyplnením medzier sa dokážeme dostať k vyspelejšiemu svetu a tak morfovať zem. Oporným bodom je kontroverznosť verejných záchodov a problematika zápachu vo veľkomestách. Toto je veľkou medzerou, ktorá zatiaľ nebola efektívne vyriešená. Navrhla som verejný pisoár, ktorý je úplne nezávislý od vonkajších energetických zdrojov a kanalizácie. Je vybavený solárnymi panelmi, ktoré napájajú svetlá aby bol priestor prístupný a bezpečný aj v noci. V strednej časti sú dve bunky. V každej sa nachádza zberná nádoba napojená na pisoár, kabeláž vedúca k svetlu a odkvapová rúra. Taktiež je o ňu pripevnený pisoár, dávkovač na dezinfekciu a lampa.

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry a dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

TIGE

TIGE

Rebeca Ihringová
Empatia v umení

Empatia v umení

Kateřina Tesařová
Jaroslav Hlinický
Terramorphing

Terramorphing

Jakub Maglay
Martin Baláž
Prejsť na diela