Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení
Empatia v umení

Empatia v umení

Kateřina Tesařová- hlavný autor
Jaroslav Hlinický- spoluautor

Webová stránka EMIA (emia.stuba.sk) bola vytvorená pre medzinárodný univerzitný projekt Empathy in Art (Empatia v umení). Oko, neustále sledujúce animovaný (a nad prepojeniami vzrušene tepúci) kurzor návštevníka webstránky cestujúceho nad jej fragilným pozadím, symbolicky odkazuje na empatiu a podnecuje percepciu. Rozhranie dizajnu a architektúry rámcujú postupne sa vykresľujúce geometrické tvary a dopĺňa pestrý farebný kód. Podobne ako tkvie krása v oku pozorovateľa, vyžaduje si empatia citlivé vnímanie detailov charakteru a rozmanitých súvislostí prostredníctvom meniacej sa a apriori neznámej prizmy. Empatia je mnohostranná, rozličná, hýri farbami a diverzitou.
Hlavné témy, ktoré projekt reflektuje, sú: seniori, marginalizované skupiny, rodová rovnosť, bezdomovectvo a sociálna inkluzia.

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry a dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Vouloir Allej

Vouloir Allej

Rebeca Ihringová
Martin Baláž
Statera (kinestetický dizajn)

Statera (kinestetický dizajn)

Juraj Kotoč
Martin Baláž
Prejsť na diela