Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov
Vizuálne samovraždy mesta Bardejov

Vizuálne samovraždy mesta Bardejov

Peter Javorík- hlavný autor

O práci „dizajnérov“, ktorí v meste Bardejov navrhujú vizuálne vraždy a o klientoch, ktorí to zaplatia… Vizuálne samovraždy mesta Bardejov je profesionálna reakcia na nespočetné množstvo diletantských akcií. Aktivita je edukačného charakteru a funguje iba na sociálnej sieti.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn